Jogi Dokumentumok

Szolgáltatási feltételek

Utolsó frissítés: 2022. július 12.

Megállapodás a feltételekhez A jelen Felhasználási feltételek (“Feltételek”) egy jogilag kötelező érvényű megállapodást képeznek, amely Ön vagy az Ön által képviselt szervezet (“Ön”) és a Talent, Inc., valamint azok leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai (együttesen: “Vállalat”, “mi”) között jön létre, és amely azt szabályozza, hogy Ön mely feltételek mellett férhet hozzá, valamint használhatja a career.io platformot, valamint bármely más ezzel kapcsolatos, ahhoz linken kapcsolt vagy más módon kapcsolódó weboldalt, médiacsatornát, mobil oldalt vagy mobil alkalmazást (ezek együtt: “Platform”).

Globálisan működünk, és ennek következtében a felhasználó lakóhelyétől függően eltérő jogszabályok alkalmazandók a szolgáltatásunkra. Úgyszintn eltérhet a mi nevünkben eljáró szerződő fél is. A jelen Feltételek a földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül minden felhasználóra vonatkoznak annyiban, amennyiben az az egyes felhasználók lakóhelyén jogilag kikényszeríthető.
* Ha Ön az Európai Unió lakosa, kérjük, tekintse meg az EU lakosok - Kiegészítő felhasználási feltételek című dokumentumot, ahol további információkat talál az Önre vonatkozó további vagy alternatív feltételekről. * Ha Ön az Egyesült Államokban lakik, kérjük, tekintse meg az USA-ban lakók - Kiegészítő felhasználási feltételek című dokumentumot az Önre vonatkozó további vagy alternatív feltételekről szóló további információkért.

Ön elfogadja, hogy a Platformhoz való hozzáféréssel elolvasta, megértette és elfogadja a jelen Feltételek egészét, beleértve a lakóhelye alapján Önre vonatkozó kiegészítő feltételeket is. HA NEM ÉRT EGYET A JELEN FELTÉTELEK MINDEGYIKÉVEL (BELEÉRTVE A KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEKET IS), AKKOR KIFEJEZETTEN TILOS A PLATFORM HASZNÁLATA, ÉS A HASZNÁLATOT AZONNAL BE KELL FEJEZNIE.

A Platformon időről időre közzétett kiegészítő feltételek vagy dokumentumok kifejezetten beépülnek a jelen Feltételekbe, ha erre való hivatkozást tartalmaznak. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor és bármilyen okból változtassuk vagy módosítsuk a jelen Feltételeket. A változásokról a jelen Feltételek “Utolsó frissítés” dátumának frissítésével értesítjük Önt, és Ön lemond arról a jogáról, hogy minden ilyen változásról külön értesítést kapjon. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen áttekintse a jelen Feltételeket, és ezzel tájékozódjon a frissítésekről. Ha Ön a módosított Feltételek közzétételének napját követően továbbra is használja a Platformot, úgy kell tekinteni, hogy Ön a módosított Feltételekről tudomást szerzett és elfogadta azokat, ezzel azok Önre nézve kötelezővé válnak.

A Platformot olyan felhasználóknak szánjuk, akik legalább 18 évesek.

FIGYELEM: EZEK A FELTÉTELEK VITARENDEZÉSI ÉS VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI RENDELKEZÉST TARTALMAZNAK, BELEÉRTVE A CSOPORTOS KERESETRŐL VALÓ LEMONDÁST, AMI – AMENNYIBEN AZ ÖN JOGHATÓSÁGA SZERINT ÉRVÉNYESÍTHETŐ – BEFOLYÁSOLHATJA AZ ÖN JELEN FELTÉTELEK SZERINTI JOGAIT, VALAMINT AZ ÖN ÉS A TÁRSASÁG KÖZÖTTI BÁRMELY JOGVITÁT.

Szellemi tulajdonjogok

Eltérő megjelölés hiányában a Platform a mi tulajdonunk, és a Platformon található minden forráskód, adatbázis, funkció, szoftver, weboldal dizájn, hang, videó, szöveg, fénykép és grafika (együttesen a “Tartalom”), valamint a benne található védjegyek, szolgáltatási védjegyek és logók (a “Védjegyek”) a mi tulajdonunkban vannak, vagy azokon használati jogosultságunk van, és azokat az Egyesült Államok, az Európai Unió, más külföldi joghatóságok joga, valalmint nemzetközi egyezmények szerinti szerzői jogi, védjegyjogi, valamint különböző egyéb szellemi tulajdonjogi és tisztességtelen versenyre vonatkozó jogszabályi rendelkezések védik. A Tartalom és a Védjegyek a Platformon az aktuális formájukban további fejlesztési kötelezettség nélkül válnak elérhetővé, kizárólag az Ön tájékoztatására és személyes használatára. A jelen Feltételekben továbbá jogszabályban kifejezetten meghatározott esetek kivételével a Platform semmilyen része, továbbá a Tartalom és a Védjegyek nem másolhatók, nem reprodukálhatók, nem összesíthetők, nem tehetők újra közzé, nem feltölthetők, nem posztolhatók, nem jeleníthetők meg nyilvánosan, nem kódolhatók, nem lefordíthatók, nem továbbíthatók, nem többszörözhetők, nem terjeszthetők, nem értékesíthetők, nem adhatók licencbe, és nem hasznosíthatók semmilyen más módon kereskedelmi céllal a mi kifejezett előzetes írásbeli engedélyünk nélkül.

Feltéve, hogy Ön jogosult a Platform használatára, korlátozott felhasználási engedélyt kap a Platformhoz való hozzáférésre és annak használatára, valamint a Tartalom bármely olyan részének letöltésére vagy kinyomtatására, amelyhez jogszerű módon hozzáférést szerzett, kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra. Fenntartunk minden olyan jogot, amelyet kifejezetten nem biztosítottunk Önnek a Platformmal, a Tartalommal és a Védjegyekkel kapcsolatban.

Felhasználói kötelezettségvállalások

A Platform használatával Ön kötelezettséget vállal arra, és szavatolja, hogy: (1) az Ön által megadott összes regisztrációs és egyéb információ valós, pontos, aktuális és teljes; (2) Ön a megadott információkat naprakészen tartja, szükség esetén haladéktalanul frissíti a regisztrációs adatait; (3) Ön cselekvőképes és vállalja a jelen Feltételek betartását; (4) Ön nem 18 év alatti; (5) Ön nem kiskorú a lakóhelye szerinti állam joga szerint; (6) nem fér hozzá a Platformhoz automatizált vagy nem emberi eszközökkel, akár bot, script vagy más módon; (7) nem használja a Platformot semmilyen illegális vagy jogosulatlan célra; és (8) a Platform használatával Ön nem sért meg semmilyen alkalmazandó jogszabályt.

Ha valótlan, pontatlan, nem aktuális vagy hiányos információkat ad meg, jogunkban áll felfüggeszteni vagy megszüntetni fiókját, és eltiltani Önt a Platform egészének vagy bármely részének minden jelenlegi vagy jövőbeli használatától.

A Platformon nyújtott információkat nem szánjuk olyan személy vagy szervezet számára történő terjesztésre vagy felhasználásra olyan joghatóságban vagy országban, ahol az ilyen terjesztés vagy felhasználás törvénybe vagy szabályozásba ütközik, vagy ahol az regisztrációs kötelezettség alá esne. Ennek megfelelően azok a személyek, akik úgy döntenek, hogy más helyről férnek hozzá a Platformhoz, ezt saját kezdeményezésükre teszik, és kizárólag ők felelősek a helyi törvények betartásáért annyiban, amennyiben a helyi jogszabályok alkalmazandók.

Felhasználói regisztráció

Előfordulhat, hogy regisztrálnia kell a Platformon vagy annak valamelyik részét képező oldalon. Ön vállalja, hogy jelszavát bizalmasan kezeli, és felelős minden használatért, amely a fiókjával és jelszavával történik. Fenntartjuk a jogot, hogy eltávolítsuk, visszavegyük vagy megváltoztassuk az Ön által választott felhasználónevet, ha saját belátásunk szerint úgy ítéljük meg, hogy az ilyen felhasználónév nem megfelelő, obszcén vagy más módon kifogásolható.

Díjak és fizetés

Többféle fizetési módot elfogadunk, beleértve a bankkártyákat/hitelkártyákat és harmadik fél szolgáltatókat, például a PayPal-t. Bizonyos helyeken más fizetési lehetőségeket is kínálhatunk. Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatásainkhoz való hozzáférésért díjat kell fizetnie. Ön vállalja, hogy a Platformon keresztül végzett minden vásárláshoz aktuális, teljes és pontos vásárlási és számlázási információkat ad meg. Ön vállalja továbbá, hogy haladéktalanul frissíti a számlázási és fizetési adatokat, beleértve az e-mail címet, a fizetési módot és a bankkártya lejárati dátumát, hogy szükség szerint elvégezhessük a tranzakciókat és felvehessük Önnel a kapcsolatot. A Platformon keresztül végzett vásárlásokról egy online számlázási szolgáltatáson keresztül számlázunk Önnek. A vásárlások árához forgalmi, használati vagy hasonló adókat adunk hozzá, amennyiben úgy határozzuk meg, hogy azok alkalmazandók - a teljes árat, beleértve az alkalmazandó adókat is, a fizetéskor fogjuk feltüntetni, mielőtt Ön befejezné a vásárlást. Az árainkat bármikor megváltoztathatjuk. Minden fizetés a fizetési oldalon feltüntetett pénznemben történik.

Ön beleegyezik, hogy minden díjat vagy költséget a fizetéskor érvényes árakon fizet, és felhatalmaz minket arra, hogy a vásárláskor az Ön által választott fizetési szolgáltatót megterheljük az ilyen összegekkel. Ha az Ön vásárlása ismétlődő költségeket tartalmaz, akkor Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Ön fizetési módját ismétlődően terheljük, anélkül, hogy minden egyes ismétlődő terhelésnél az Ön előzetes jóváhagyását kérnénk, mindaddig, amíg Ön nem értesít minket a szolgáltatás lemondásáról. Bizonyos termékek vagy szolgáltatások esetében olyan fizetési terv opciót kínálunk, amely lehetővé teszi, hogy a terméket vagy szolgáltatást előre megkapja, és azt a jövőben fizesse ki. Ha a jövőbeli fizetéseket nem a megállapodás szerint teljesíti, az Ön adatai a hitelinformációs irodáknak vagy hasonló hitelinformációs szervezeteknek jelenthetők, és megjelenhetnek az Ön hiteljelentésében.

Fenntartjuk a jogot, hogy kijavítsuk a hibákat vagy tévedéseket az árképzésben, még akkor is, ha már kértük vagy megkaptuk a fizetést. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy a Platformon keresztül leadott megrendeléseket visszautasítsuk.

Lemondás, pénzvisszatérítés és garanciák

Ha előfizetést vásárolt egy vagy több szolgáltatásunkra, bármikor lemondhatja előfizetését, ha bejelentkezik fiókjába, vagy kapcsolatba lép velünk az alábbiakban megadott elérhetőségeken. A lemondás az aktuális már kifizetett előfizetési időszak végén lép hatályba. Előfizetéses szolgáltatásainkra vonatkozóan nem biztosítunk visszatérítést.

Általában - kivéve, ha egy adott oldalon külön másként nincs jelölve - a professzionális önéletrajzíró szolgáltatásainkat érintő minden vásárlás végleges, és nem kerül sor visszatérítésre. Egyes szolgáltatásaink tartalmazhatnak külön garanciát - kérjük, tekintse meg csomagleírásainkat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az Ön csomagja tartalmaz-e garanciát.

Ha elégedetlen bármelyik szolgáltatásunkkal, kérjük, forduljon az adott márka ügyfélszolgálatához, vagy írjon a [email protected] e-mail címre, és mi megfelelő segítséget nyújtunk.

Tiltott tevékenységek

Ön nem férhet hozzá a Platformhoz és nem használhatja azt más célra, mint amire a Platformot rendelkezésre bocsátjuk. A Platform nem használható semmilyen kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban, kivéve az általunk kifejezetten támogatott vagy jóváhagyott tevékenységeket.

A Platform felhasználójaként Ön vállalja, hogy tartózkodik a következőktől:

 • A bejelentkezési adatok megosztása azért, hogy több felhasználó egy bejelentkezést használhasson.
 • Eladni vagy más módon átadni a profilját.
 • Vásárlási ügynök vagy beszerzési ügynök használata a Platformon történő vásárláshoz.
 • A Platformot áruk vagy szolgáltatások hirdetésére vagy eladására használni.
 • A Platformot a velünk való versengésre irányuló erőfeszítések részeként használja, vagy a Platformot és/vagy a Tartalmat bármilyen más módon használja bármilyen bevételszerző vagy kereskedelmi vállalkozásra.
 • Más felhasználó vagy személy megszemélyesítésének kísérlete, vagy más felhasználó felhasználónevének használata.
 • A Társaság vagy más felhasználók becsapása, félrevezetése, különösen az érzékeny fiókinformációk, például felhasználói jelszavak megismerésére tett kísérlet.
 • A Platform jogosulatlan hivatkozása marketingtevékenység során (pl. framing vagy hivatkozások elhelyezése).
 • Támogatási szolgáltatásaink nem megfelelő használata, vagy hamis visszaélésekről vagy kötelességszegésről szóló jelentések benyújtása.
 • A Platformról szerzett bármely információ felhasználása más személy zaklatására, bántalmazására, megfélemlítésére, fenyegetésére vagy bármilyen más ártalom okozására.
 • A Szerzői vagy egyéb tulajdonjogokra vonatkozó tájékoztatás törlése bármely Tartalomról.
 • A Platform biztonsággal kapcsolatos funkcióinak megkerülése, letiltása vagy más módon történő megzavarása, beleértve az olyan funkciókat, amelyek: (a) megakadályozzák vagy korlátozzák bármely Tartalom használatát vagy másolását; (b) korlátozzák a Platform és/vagy a benne található Tartalom használatát; vagy (c) megakadályozzák vagy korlátozzák a Platform bármely részéhez való hozzáférést.
 • Másolni, adaptálni, visszafejteni, dekompilálni, részekre bontani vagy visszafejteni a Platform részét képező vagy azt bármilyen módon alkotó bármely szoftvert.
 • A rendszer bármilyen automatizált használata, például szkriptek használata kommentek vagy üzenetek küldésére, vagy bármilyen adatbányászat, robotok vagy hasonló adatgyűjtő és -kivonó eszközök használata.
 • Rendszeresen adatok vagy más tartalmak kinyerése a Platformról, közvetlenül vagy közvetve bármilyen gyűjtemény, összeállítás, adatbázis vagy információs adattár létrehozatala vagy bővítése céljából, a mi írásos engedélyünk nélkül.
 • A Platform bármilyen jogosulatlan használata, beleértve a felhasználók felhasználóneveinek és/vagy e-mail címeinek elektronikus vagy más módon történő gyűjtését kéretlen e-mailek küldése céljából, vagy felhasználói fiókok létrehozását automatizált vagy színlelt módon.
 • A Platform működésébe való beavatkozás, annak zavarása vagy indokolatlan megterhelése, ideértve Platformhoz kapcsolódó hálózatokat vagy szolgáltatásokat is.
 • Vírusok, trójai vírusok vagy egyéb anyagok feltöltése vagy továbbítása (vagy feltöltési vagy továbbítási kísérlete), beleértve a nagybetűk túlzott használatát és a spamelést (ismétlődő szövegek folyamatos közzététele), amelyek zavarják bármely félnek a Platform zavartalan használatát és élvezetét, vagy módosítják, károsítják, megzavarják, megváltoztatják vagy a Platform használatát, megjelenését, funkcióit, funkcióit, működését vagy karbantartását, illetőleg ezekbe beavatkoznak.
 • Bármilyen olyan anyag feltöltése vagy továbbítása (vagy ezek kísérlete) amely passzív vagy aktív információgyűjtő vagy -átviteli mechanizmusként működik, beleértve korlátozás nélkül a tiszta grafikai csereformátumokat (“gif”), 1×1 pixeleket, webpoloskákat, cookie-kat vagy más hasonló eszközöket (amelyekre néha “kémprogramként” vagy “passzív gyűjtőmechanizmusként” vagy “pcms”-ként hivatkoznak).
 • A szokásos keresőmotor vagy internetböngésző használatának eredményét kivéve, bármilyen automatizált rendszer használata, elindítása, fejlesztése vagy terjesztése, beleértve korlátozás nélkül bármilyen robotot, csalóprogramot, scraper-t vagy offline olvasót, amely hozzáfér a Platformhoz, vagy bármilyen nem engedélyezett szkript vagy más szoftver használata vagy elindítása.
 • Olyan magatartás, amely a mi megítélésünk szerint a Társaság vagy a Platform megítélését becsmérli, vagy annak más módon árt.
 • A Platformnak az alkalmazandó törvényekkel vagy szabályzatokkal ellentétes használata.

Felhasználó által létrehozott hozzájárulások

A Platform felkérheti Önt arra, hogy csevegjen, hozzájáruljon blogokhoz, üzenőfalakhoz, online fórumokhoz és egyéb funkciókhoz, illetve részt vegyen azokban, és lehetőséget biztosíthat Önnek arra, hogy hozzánk vagy a Platformra tartalmakat és anyagokat hozzon létre, küldjön be, tegyen közzé, tegyen közzé, jelenítsen meg, továbbítson, adjon elő, tegyen közzé, terjesszen vagy sugározzon, beleértve, de nem kizárólag szövegeket, írásokat, önéletrajzokat, videókat, hanganyagokat, fényképeket, grafikákat, megjegyzéseket, javaslatokat vagy egyéb anyagokat, kivéve a személyes adatokat (együttesen: “Hozzájárulások”). A Hozzájárulások a Platform más felhasználói számára és harmadik felek weboldalain keresztül is megtekinthetők, ha Ön a Platform bizonyos részein (például felhasználói értékelések) teszi közzé azokat. Ezért az Ön által közzétett Hozzájárulások nem bizalmas és nem védett adatokként kezelhetők. Amikor Ön bármilyen Hozzájárulást beküld, létrehoz vagy elérhetővé tesz, Ön ezzel kijelenti és garantálja, hogy:

 • A Hozzájárulások létrehozása, terjesztése, továbbítása, nyilvános megjelenítése vagy előadása, valamint a Hozzájárulásokhoz való hozzáférés, letöltés vagy másolás nem sérti és nem is fogja sérti harmadik felek tulajdonjogait, beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogokat, szabadalmakat, védjegyeket, üzleti titkokat vagy személyhez fűződő (pl. szerzői és szomszédos) jogokat.
 • Ön az alkotója és tulajdonosa, vagy rendelkezik a szükséges licencekkel, jogokkal, hozzájárulásokkal, felmentésekkel és engedélyekkel ahhoz, hogy a Hozzájárulásait a Platform és a jelen Feltételek által meghatározott módon felhasználhassa, és felhatalmazzon minket, a Platformot és a Platform más felhasználóit arra, hogy a Hozzájárulásait felhasználhassa.
 • Ön rendelkezik a Hozzájárulásokban szereplő minden egyes azonosítható személy írásbeli hozzájárulásával, felmentésével és/vagy engedélyével ahhoz, hogy az egyes azonosítható személyek nevét vagy képmását felhasználhassa a Hozzájárulásoknak a Platform és a jelen Feltételek által meghatározott módon történő felvételéhez és felhasználásához.
 • A Hozzájárulások nem hamisak, pontatlanok vagy félrevezetőek.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem jelentenek kéretlen vagy engedély nélküli reklámot, promóciós anyagokat, piramisjátékokat, láncleveleket, spam-et, tömeges küldeményeket vagy egyéb felhívási formákat.
 • Az Ön Hozzájárulásai a mi megítélésünk szerint nem minősülnek obszcén, buja, buja, erőszakos, zaklató, rágalmazó, becsületsértő vagy más módon kifogásolható tartalmúnak.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem zaklatnak, gúnyolnak, becsmérelnek, vagy bántalmaznak másokat, és nem megfélemlítőek.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem támogatják egyetlen kormány erőszakos megdöntését sem, és nem uszítanak, bátorítanak vagy más személy elleni fizikai bántalmazásra, és ezzel nem fegyegetnek.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem sértik az alkalmazandó törvényeket, jogszabályokat vagy szabályzatokat.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem sértik harmadik felek magánélethez vagy nyilvános szerepléshez fűződő jogait.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem tartalmaznak olyan anyagot, amely 18 év alatti személyektől személyes adatokat kér, vagy 18 év alatti személyeket szexuális vagy erőszakos módon kihasznál.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem sértik a gyermekpornográfia tilalmára vonatkozó nemzeti, szövetségi vagy állami törvényeket, vagy más módon a kiskorúak egészségének vagy jólétének védelmét.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem tartalmaznak olyan sértő megjegyzéseket, amelyek faji, nemzeti hovatartozással, nemmel, szexuális preferenciával, fizikai vagy szellemi fogyatékossággal kapcsolatosak.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem hivatkoznak olyan anyagra, amely sérti a jelen Feltételek bármely rendelkezését vagy bármely alkalmazandó törvényt vagy jogszabályt. A Platformnak a fentiekkel ellentétes használata sérti a jelen Feltételeket, és többek között az Ön Platform használatára vonatkozó jogainak megszüntetését vagy felfüggesztését eredményezheti.

**Hozzájárulásokkal kapcsolatos felhasználási jog **

Azzal, hogy Ön elküldi vagy közzéteszi a Hozzájárulásait a Platform bármely részén, vagy hozzáférhetővé teszi a Hozzájárulásokat a Platformon, Ön automatikusan korlátlan, állandó, nem kizárólagos, átruházható, jogdíjmentes, teljes mértékben ellentételezett, az egész világra kiterjedő jogot és engedélyt biztosít számunkra az ilyen Hozzájárulások elhelyezésére, felhasználására, megjelenítésére és származékos művek készítésére, a szolgáltatásaink Önnek történő nyújtása, szolgáltatásaink és a Platform továbbfejlesztése, valamint új szolgáltatások fejlesztése céljából, amely engedély magában foglalja a fentiek allicencbe adását. Ön a Hozzájárulásai kapcsán lemond a személyhez fűződő jogok érvényesítéséről, és szavatolja, hogy a Hozzájárulásaival kapcsolatban más módon nem érvényesíthető személyhez fűződő jog.

Az Ön Hozzájárulásaival kapcsolatban mi nem érvényesítünk tulajdoni igényt. A Hozzájárulások, valamint a Hozzájárulásokhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogok és egyéb tulajdonjogok teljes mértékben az Ön tulajdonában maradnak. Nem vállalunk felelősséget a Hozzájárulásokban szereplő, Ön által a Platform bármely területén tett kijelentésekért vagy szavatosságvállalásokért. A Platformmal kapcsolatos Hozzájárulásokért kizárólag Ön felelős, és Ön kifejezetten beleegyezik abba, hogy felment minket minden felelősség alól, és tartózkodik minden jogi lépéstől velünk szemben a Hozzájárulásaival kapcsolatban.

Saját kizárólagos és abszolút belátásunk szerint jogunkban áll (1) bármely Hozzájárulást szerkeszteni vagy más módon megváltoztatni; (2) bármely Hozzájárulást átkategorizálni, hogy a Platformon megfelelőbb helyekre helyezzük el; és (3) bármely Hozzájárulást bármikor és bármilyen okból, értesítés nélkül előzetesen átvizsgálni vagy törölni. Nem vagyunk kötelesek figyelemmel kísérni a Hozzájárulásokat.

** Beküldött anyagok**

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ön által a Platformmal kapcsolatban feltett kérdések, megjegyzések, javaslatok, ötletek vagy visszajelzések (“Beküldött anyagok”) nem bizalmas jellegűek, és a mi kizárólagos tulajdonunkba kerülnek. Ezzel kapcsolatban a jogaink kizárólagosak, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is, és jogosultak vagyunk ezen Beküldött anyagok korlátlan felhasználására és terjesztésére bármilyen törvényes kereskedelmi vagy egyéb célra, anélkül, hogy ezért Ön elismerésre vagy ellentételezésre lenne jogosult. Ön ezennel lemond minden erkölcsi jogáról az ilyen Beküldött anyagokkal kapcsolatban, és ezennel szavatolja, hogy az ilyen Beküldött anyagok eredetileg Öntől származnak, vagy hogy Ön jogosult az ilyen Beküldött anyagok beküldésére. Ön elfogadja, hogy a Beküldött anyagokkal kapcsolatos bármely tulajdonjog állítólagos vagy tényleges megsértése vagy eltulajdonítása miatt nem léphet fel velünk szemben.

**Közösségi média **

A Platform funkcióinak részeként Ön összekapcsolhatja fiókját harmadik fél szolgáltatóknál vezetett online fiókjaival (minden ilyen fiók a “Harmadik fél fiókja”) azáltal, hogy: (1) megadja a Harmadik fél fiókjának bejelentkezési adatait a Platformon keresztül; vagy (2) lehetővé teszi számunkra, hogy hozzáférjünk a Harmadik fél fiókjához, ahogyan azt az egyes Harmadik fél fiókok használatát szabályozó vonatkozó feltételek megengedik. Ön kijelenti és szavatolja, hogy jogosult arra, hogy a Harmadik fél fiókjának bejelentkezési adatait megossza velünk és/vagy hogy hozzáférést biztosítson számunkra a Harmadik fél fiókjához anélkül, hogy Ön megszegné az adott Harmadik fél fiók használatára vonatkozó bármelyik feltételt, és anélkül, hogy a harmadik fél szolgáltató a hozzáférés miatt díjfizetésre kötelezne minket, vagy használati korlátozásoknak alávetne minket. Azzal, hogy hozzáférést biztosít számunkra bármely Harmadik fél fiókjához, Ön megértette és tudomásul veszi, hogy: (1) hozzáférhetünk, elérhetővé tehetünk és (adott esetben) tárolhatunk minden olyan tartalmat, amelyet Ön a Harmadik fél fiókjának megadott és tárolt (a “Közösségi hálózati tartalom”), hogy az az Ön fiókján keresztül elérhető legyen a Platformon és azon keresztül, beleértve korlátozás nélkül az ismerősők listáját; és (2) további információkat küldhetünk és kaphatunk a Harmadik fél fiókjától összhangban azzal az értesítéssel, amelyet Ön kap, amikor felhasználói fiókját összekapcsolja a Harmadik fél fiókjával. Az Ön által választott Harmadik fél fiókoktól függően és az ilyen Harmadik fél fiókokban beállított adatvédelmi beállításoktól függően az Ön által a Harmadik fél fiókjaiban közzétett személyes adatok elérhetővé válhatnak a Platformon lévő fiókján keresztül. Felhívjuk figyelmét, hogy ha egy Harmadik fél fiók vagy a kapcsolódó szolgáltatás elérhetetlenné válik, vagy a harmadik fél szolgáltatója megszünteti a hozzáférésünket az ilyen Harmadik fél fiókhoz, akkor előfordulhat, hogy a Közösségi hálózati tartalom a továbbiakban nem lesz elérhető a Platformon és azon keresztül. Ön bármikor letilthatja a Platformon lévő fiókja és a Harmadik fél fiókjai közötti kapcsolatot. KÉRJÜK VEGYE FIGYELEMBE, HOGY A HARMADIK FÉL FIÓKJAIHOZ KAPCSOLÓDÓ HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓKKAL VALÓ KAPCSOLATÁT KIZÁRÓLAG AZ ILYEN HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓKKAL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS(OK) SZABÁLYOZZÁK. Nem törekszünk arra, hogy a közösségi hálózati tartalmakat ellenőrizzük bármilyen célból, beleértve, de nem kizárólagosan, a pontosság, a jogszerűség vagy a jogsértés hiányának szempontjait, és nem vagyunk felelősek a Közösségi hálózati tartalmakért. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy hozzáférhetünk a Harmadik fél fiókjához kapcsolódó e-mail címjegyzékéhez és a mobileszközén vagy táblagépén tárolt névjegyzékéhez kizárólag abból a célból, hogy azonosítsuk és tájékoztassuk Önt azokról a kapcsolatokról, akik szintén regisztráltak a Platform használatára. A Platform és a Harmadik fél fiókja közötti kapcsolatot kikapcsolhatja, ha kapcsolatba lép velünk az alábbi elérhetőségeken vagy a fiókbeállításokon keresztül (ha van ilyen). Megpróbálunk törölni minden olyan, a szervereinken tárolt információt, amely az ilyen Harmadik fél fiókján keresztül került hozzánk, kivéve a felhasználónevet és a profilképet, amelyek az Ön Platform-fiókjához (fiókjaihoz) kapcsolódnak.

Harmadik fél webhelyei és tartalmai

A Platform tartalmazhat (vagy a Platformon keresztül küldhetnek Önnek) más weboldalakra (“Harmadik fél webhely”) mutató linkeket, valamint cikkeket, fényképeket, szövegeket, grafikákat, képeket, formaterveket, zenét, hangokat, videókat, információkat, alkalmazásokat, szoftvereket és tartalmakat vagy elemeket amelyek harmadik felek tulajdonában vannak vagy tőlük származnak (“Harmadik fél tartalma”). Az ilyen Harmadik fél webhelyeket és Harmadik fél tartalmakat nem vizsgáljuk, nem felügyeljük, és nem ellenőrizzük pontosságuk, megfelelőségük vagy teljességük tekintetében, és nem vállalunk felelősséget a Platformon keresztül elérhető Harmadik fél webhelyekért, illetve a Platformon közzétett, azon keresztül elérhető vagy onnan telepített Harmadik fél tartalmakért, beleértve a Harmadik fél webhelyek vagy a Harmadik fél tartalmak tartalmát, pontosságát, sértő voltát, véleményét, megbízhatóságát, adatvédelmi gyakorlatát vagy egyéb irányelveit, illetve a Harmadik fél webhelyek vagy a Harmadik fél tartalmak tartalmát. A Harmadik fél webhelyek vagy Harmadik fél tartalmak beillesztése, az azokra való hivatkozás, illetve a használatuk vagy telepítésük engedélyezése nem jelenti, hogy azokat megfelelőnek találtuk vagy jóváhagytuk. Ha úgy dönt, hogy elhagyja a Platformot, és hozzáfér a Harmadik fél webhelyhez, vagy bármely Harmadik fél tartalmat használ vagy telepít, ezt saját felelősségére teszi, és tisztában kell lennie azzal, hogy arra a tevékenységre a jelen Feltételek már nem vonatkoznak. Olvassa el a vonatkozó feltételeket és irányelveket, beleértve az adatvédelmi és adatgyűjtési gyakorlatokat is, bármely olyan weboldal esetében, amelyre a Platformról navigál, vagy amely a Platformról használt vagy telepített alkalmazásokhoz kapcsolódik. A Harmadik fél webhelyen keresztül történő vásárlások más webhelyeken keresztül és más vállalatoktól történnek, és mi semmilyen felelősséget nem vállalunk az ilyen vásárlásokkal kapcsolatban, amelyek kizárólag Ön és az adott harmadik fél között jönnek létre. Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem támogatjuk a Harmadik fél webhelyein kínált termékeket vagy szolgáltatásokat, és Ön mentesít minket minden kár alól, amely bárkit az ilyen termékek vagy szolgáltatások megvásárlása miatt ér. Ezen túlmenően, Ön lemond arról, hogy velünk szemben érvényesítsen bármilyen igényt olyan Ön által elszenvedett veszteség vagy kár miatt, amely Harmadik fél tartalma vagy Harmadik fél webhellyel való kapcsolatfelvétellel kapcsolatos, vagy abból bármilyen módon származik.

A Platform kezelése

Fenntartjuk a jogot, de nem vagyunk kötelesek: (1) ellenőrizni a Platformot a jelen Feltételek megsértésének észlelése érdekében; (2) megfelelő jogi lépéseket tenni bárkivel szemben, akiről saját belátásunk szerint úgy gondoljuk, hogy jogsértően vagy a jelen Feltételekkel ellentétesen jár el, beleértve, de nem kizárólagosan, az ilyen felhasználó jelentését a hatóságoknak; (3) saját belátásunk szerint és korlátozás nélkül megtagadni, korlátozni a hozzáférést, korlátozni a rendelkezésre állást vagy letiltani (a technológiailag megvalósítható mértékben) az Ön bármelyik Hozzájárulását; (4) saját belátásunk szerint és korlátozás, értesítés vagy felelősségvállalás nélkül eltávolítani a Platformról vagy más módon letiltani minden olyan fájlt és tartalmat, amely túlzott méretű vagy bármilyen módon megterhelő a rendszereink számára; és (5) egyéb módon kezelni a Platformot oly módon, hogy az védje jogainkat és tulajdonunkat, és elősegítse a Platform megfelelő működését.

Adatvédelem

Fontos számunkra az adatvédelem és az adatbiztonság. Kérjük, olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat, amelyben részletesen ismertetjük, hogy milyen adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk és osztjuk meg azokat, és hogyan védjük azokat. Ezen túlmenően a Platform teljesítményének kezelése céljából megőrizzük az Ön által a Platformnak továbbított bizonyos adatokat, valamint az Ön Platform használatára vonatkozó adatokat. Bár rendszeresen rutinszerű biztonsági mentéseket végzünk az adatokról, Ön kizárólagosan felelős minden olyan adatért, amelyet továbbít, vagy amely a Platform használatával végzett bármely tevékenységéhez kapcsolódik. Ön elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget Önnel szemben az ilyen adatok elvesztéséért vagy megrongálódásáért, és Ön ezennel lemond az ilyen adatok elvesztéséből vagy megrongálódásából eredő, velünk szembeni minden kereseti jogáról. Szerzői jog megsértése

Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonjogait. Ha úgy véli, hogy a Platformon vagy azon keresztül elérhető bármely anyag sérti az Ön tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló szerzői jogokat, kérjük, haladéktalanul értesítsen minket az alábbiakban megadott elérhetőségeken (“Értesítés”).

Időtartam és felmondás

A jelen Feltételek teljes mértékben hatályban maradnak, amíg Ön a Platformot használja. A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK BÁRMELY MÁS RENDELKEZÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL FENNTARTJUK A JOGOT, HOGY SAJÁT BELÁTÁSUNK SZERINT, ÉRTESÍTÉS ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS NÉLKÜL MEGTAGADJUK A PLATFORMHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST ÉS ANNAK HASZNÁLATÁT (BELEÉRTVE BIZONYOS IP-CÍMEK BLOKKOLÁSÁT) BÁRMELY SZEMÉLYTŐL BÁRMILYEN OKBÓL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN FOGLALT BÁRMELY NYILATKOZAT, GARANCIA VAGY KÖTELEZETTSÉG, ILLETVE BÁRMELY ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY VAGY JOGSZABÁLY MEGSÉRTÉSE MIATT. SAJÁT BELÁTÁSUNK SZERINT BÁRMIKOR, FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL MEGSZÜNTETHETJÜK AZ ÖN SZ ÁMÁRA A PLATFORM HASZNÁLATÁT VAGY A PLATFORMON VALÓ RÉSZVÉTELÉT, VAGY TÖRÖLHETJÜK A FIÓKJÁT ÉS AZ ÖN ÁLTAL KÖZZÉTETT TARTALMAKAT VAGY INFORMÁCIÓKAT.

Ha bármilyen okból megszüntetjük vagy felfüggesztjük az Ön fiókját, tilos új fiókot regisztrálnia és létrehoznia a sajátnevén vagy hamis vagy kölcsönzött néven, vagy bármely harmadik személy nevén, még akkor is, ha Ön a harmadik fél nevében jár el. A fiókja megszüntetése vagy felfüggesztése mellett fenntartjuk a jogot, hogy megfelelő jogi lépéseket tegyünk, beleértve, de nem kizárólagosan a polgári jogi, büntetőjogi valamint azonnali jogvédelemre irányuló jogi lépéseket.

Módosítások és megszakítások

Fenntartjuk a jogot, hogy a Platform tartalmát bármikor és bármilyen okból saját belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk, módosítsuk vagy eltávolítsuk. Nem vagyunk azonban kötelesek frissíteni a Platformon található információkat. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy a Platform egészét vagy egy részét bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsuk vagy megszüntessük. Nem vállalunk felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben a Platform bármilyen módosításáért, árváltozásért, a Platform felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

Nem tudjuk garantálni, hogy a Platform mindig elérhető lesz. Előfordulhat, hogy hardver-, szoftver- vagy egyéb problémákat tapasztalunk, vagy a Platformmal kapcsolatos karbantartást kell végeznünk, ami megszakításokhoz, késésekhez vagy hibákhoz vezethet. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor és bármilyen okból megváltoztassuk, felülvizsgáljuk, frissítsük, felfüggesszük, megszüntessük vagy más módon módosítsuk a Platformot, anélkül, hogy erről Önt értesítenénk. Ön elfogadja, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk semmilyen veszteségért, kárért vagy kellemetlenségért, amely abból ered, hogy Ön nem tud hozzáférni a Platformhoz, vagy azt nem tudja használni a Platform bármely leállása vagy megszüntetése során. A jelen Feltételek egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy kötelezne minket a Platform karbantartására és támogatására, illetve a Platformmal kapcsolatos javítások, frissítések vagy kiadások biztosítására.

Irányadó jog

Amennyiben Ön EGT-beli lakos, úgy kérjük, olvassa el az EU-beli lakosok - Kiegészítő használati feltételek című dokumentumot, amely az Ön és köztünk létrejött megállapodás tekintetében teljes mértékben felülírja a jelen szakasz tartalmát. Hacsak az Ön lakóhelye szerinti állam törvényei nem írják elő, hogy az adott állam jogát kell alkalmazni, a jelen Feltételekre és a Platform Ön általi használatára az alábbi törvények vonatkoznak, és azok szerint kell értelmezni, tekintet nélkül a kollíziós jog elveire: az Amerikai Egyesült Államok és az USA Delaware államának törvényei, a jogvita elbírálására Kent megye, Delaware állam bíróságai rendelkeznek illetékességgel.

Vitarendezés

Ha az Ön lakóhelye vagy állandó tartózkodási helye az Európai Gazdasági Térségben van, további információkért tekintse meg az EU lakosok - Kiegészítő felhasználási feltételek című dokumentumot, amely teljes mértékben felülírja a jelen szakasz tartalmát az Ön és köztünk létrejött megállapodás vonatkozásában.

Minden más felhasználó, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a részt. Ez érinti az Ön jogait. Ön elfogadja, hogy a jelen Feltételek elfogadásával Ön és mi lemondunk az esküdtszéki tárgyaláshoz vagy a csoportos perben való részvételhez való jogunkról. Ön és mi egyetértünk abban, hogy a másik féllel szemben csak az Ön vagy az ő egyéni minőségében indíthatunk követeléseket, és nem felperesként vagy csoporttagként bármely állítólagos csoportos vagy reprezentatív eljárásban. Bármely választottbírósági eljárás egyéni alapon történik; csoportos választottbírósági eljárások és csoportos keresetek nem engedélyezettek.

Irányadó jog. Az Ön vagy köztünk felmerülő minden követelésre, jogvitára vagy egyéb jogi eljárásra - beleértve, de nem kizárólagosan az ilyen követeléseket vagy jogvitákat, amelyek bármilyen módon kapcsolódnak a jelen Feltételekhez vagy a Platformhoz való hozzáféréséhez vagy annak használatához, illetve azokból erednek - az Amerikai Egyesült Államok és Delaware állam törvényei az irányadók, anélkül, hogy érvényesülnének a kollíziós jog elvei, amelyek egyébként más joghatóság jogának alkalmazását írnák elő. A jelen Feltételek kifejezetten kizárják az ENSZ áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének és az egységes számítógépes információs tranzakciós törvénynek (UCITA) az alkalmazását. A felek egyetértenek abban, hogy a jelen Feltételek szerinti megállapodásuk államközi kereskedelemben történik, és hogy a Szövetségi Választottbírósági törvény vonatkozik az alábbi “Megállapodás a kötelező választottbírósági eljárásra” rendelkezés értelmezésére. Minden olyan követelés, vita vagy egyéb jogi eljárás esetén, amely nem tartozik az alábbi “Megállapodás a kötelező választottbírósági eljárásra” rendelkezés hatálya alá, a követelést vagy vitát kizárólag a Delaware állambeli Kent megyében található állami bíróságok, illetve a Delaware körzet szövetségi bíróságai előtt kell megindítani, és Ön beleegyezik, hogy az ilyen követelések vagy viták elbírálása céljából aláveti magát ezen bíróságok személyes joghatóságának.

Nem hivatalos tárgyalások. A jelen Feltételekkel kapcsolatos bármely vita, ellentmondás vagy követelés (mindegyik “Vitás” és együttesen a “Vitás”) megoldásának felgyorsítása és a költségek ellenőrzése érdekében, amelyet Ön vagy mi (egyenként a “Fél” és együttesen a “Felek”) indítunk, a Felek megállapodnak abban, hogy a választottbírósági eljárás kezdeményezése előtt először legalább harminc (30) napig megpróbálnak informálisan tárgyalni bármely Vitásról (kivéve az alább kifejezetten meghatározott Vitás eseteket). Az ilyen informális tárgyalások az egyik Fél által a másik Félnek küldött írásbeli értesítéssel kezdődnek. Az értesítést az alábbi “KAPCSOLATFELVÉTEL” szakaszban megadott információk segítségével küldheti meg nekünk.

Megállapodás a kötelező választottbíráskodásról. Az alábbiakban meghatározott választottbírósági eljárás alóli kivételekre is figyelemmel, Ön és mi egyetértünk abban, hogy a Platform felhasználói között a jelen Feltételek és a Platform használatával kapcsolatban felmerülő vagy azzal bármilyen módon összefüggő vitákat kötelező érvényű választottbírósági eljárás keretében kell rendezni az ebben a szakaszban leírtak szerint. A “VITAVÁLASZTÁS MEGOLDÁSA” szakaszban meghatározott csoportos választottbírósági eljárásra vonatkozó tilalom kivételével, ha egy választottbíró vagy bíróság úgy dönt, hogy a választottbírósági eljárásra vonatkozó megállapodás bármely része végrehajthatatlan, a választottbírósági eljárásra vonatkozó megállapodás többi része továbbra is alkalmazandó.

A választottbírósági eljárás alóli kivételek. Ez a választottbírósági megállapodás nem vonatkozik a következőkre: (a) kis értékű követelésekkel kapcsolatos bírósági ügyekre; (b) olyan jogi eljárásokra, amelyek a felhasználó azonosító adatainak megszerzésére irányuló erőfeszítésekkel járnak; (c) olyan jogi eljárásokra, amelyeket cégek vagy más jogi személyek vagy az ilyen cégek vagy más jogi személyek nevében eljáró magánszemélyek indítottak a Társaság ellen; (d) olyan jogi eljárásokra, amelyeket a Társaság indított cégek vagy más jogi személyek vagy az ilyen cégek vagy más jogi személyek nevében eljáró magánszemélyek ellen; (e) valamelyik fél azon joga, hogy illetékes bíróság előtt tiltó vagy egyéb méltányossági intézkedést kérjen a szerzői jogok, védjegyek, üzleti titkok, szabadalmak vagy egyéb szellemi tulajdonjogok tényleges vagy fenyegető megsértésének, elsajátításának vagy megsértésének megakadályozására; vagy (f) amennyiben a jelen rendelkezés alkalmazását az alkalmazandó jog tiltja. Ha a jelen VÁLASZTÁSRENDSZERESÍTÉS szakaszban meghatározott, csoportos választottbírósági eljárásra vonatkozó tilalom valamilyen okból nem érvényesíthető, akkor a jelen Választottbírósági megállapodás egésze nem alkalmazandó. Amennyiben a jelen választottbírósági megállapodás nem alkalmazható, a jelen megállapodás többi része és a Vitarendezés szakasz továbbra is alkalmazandó.

Választottbírósági eljárás. A választottbírósági eljárásra az Amerikai Választottbírósági Szövetség (“AAA”) e szakasz által módosított Fogyasztói Választottbírósági Szabályzata vonatkozik, és azt az AAA vezeti. Az AAA szabályzata és az eljárás megindításához szükséges formanyomtatvány a www.adr.org honlapon érhető el. Az Ön vagy mi általunk tett bármilyen egyezségi ajánlatot nem hozunk nyilvánosságra a választottbíró előtt. Hacsak a választottbírósági eljárás megkezdésekor az alkalmazandó választottbírósági szabályok másként nem rendelkeznek, a választottbírósági eljárást a Delaware állambeli Doverben kell lefolytatni. Bármely olyan követelés esetén, ahol a keresett díj teljes összege legfeljebb 10 000 USD, Ön és mi dönthetünk úgy, hogy a választottbírósági eljárás telefonon vagy kizárólag írásbeli beadványok alapján zajlik, amely választás Önre és ránk nézve kötelező, a döntőbíró mérlegelési jogkörének függvényében, hogy személyes meghallgatást ír-e elő. Azokban az esetekben, amikor személyes meghallgatásra kerül sor, Ön vagy mi telefonon is részt vehetünk, kivéve, ha a választottbíró másként rendelkezik. A választottbíró az összes követelés érdemi kérdésében az alkalmazandó joggal összhangban dönt, beleértve a méltányosság elismert elveit is, és tiszteletben tart minden, a törvény által elismert kiváltságra vonatkozó igényt. A választottbírót nem kötik a különböző felhasználókat érintő korábbi döntőbírósági döntések, de az alkalmazandó jog által megkövetelt mértékben kötik az ugyanazon Platform-felhasználót érintő korábbi döntőbírósági döntések. A döntőbíró ítélete végleges és kötelező érvényű, és a döntőbíró által hozott ítélet alapján bármelyik illetékes bíróság előtt ítéletet lehet hozni. A követelés érvényesítésének elévülése. A jogvita semmiképpen sem indítható egy (1) évnél később, mint a követelés alapjául szolgáló tények bekövetkezését követően.

Korrekciók

A Platformon előfordulhatnak olyan információk, amelyek véletlenül tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat tartalmaznak, beleértve a leírásokat, árakat, elérhetőséget és különböző egyéb információkat. Fenntartjuk a jogot, hogy a hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat kijavítsuk, valamint hogy a Platformon található információkat bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk vagy frissítsük.

Felelősségkorlátozó nyilatkozat

A PLATFORMOT A JELENLEGI ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÁLLAPOT SZERINT BIZTOSÍTJUK, AMI AZT JELENTI, HOGY NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT A PLATFORM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓAN. ÖN ELFOGADJA, HOGY A PLATFORM ÉS SZOLGÁLTATÁSAINK HASZNÁLATA KIZÁRÓLAG AZ ÖN KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRUNK MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT A PLATFORMMAL ÉS ANNAK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ELADHATÓSÁG, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG ÉS A JOGSÉRTÉSMENTESSÉG HALLGATÓLAGOS GARANCIÁIT. NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN GARANCIÁT VAGY NYILATKOZATOT A PLATFORM TARTALMÁNAK PONTOSSÁGÁRA VAGY TELJESSÉGÉRE, ILLETVE A PLATFORMHOZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMELY WEBOLDAL TARTALMÁRA VONATKOZÓAN, ÉS NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN FELELŐSSÉGET VAGY FELELŐSSÉGET A KÖVETKEZŐKÉRT: (1) A TARTALOM ÉS AZ ANYAGOK HIBÁIÉRT, TÉVEDÉSEIÉRT VAGY PONTATLANSÁGAIÉRT; (2) A PLATFORMHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL ÉS ANNAK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ BÁRMILYEN JELLEGŰ SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT; (3) A BIZTONSÁGOS SZERVEREINKHEZ ÉS/VAGY A SZERVEREKEN TÁROLT SZEMÉLYES ÉS/VAGY PÉNZÜGYI ADATOKHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSÉRT VAGY AZOK HASZNÁLATÁÉRT; (4) A PLATFORMRA VAGY A PLATFORMRÓL TÖRTÉNŐ BÁRMELY ÁTVITEL ZAVARÁÉRT VAGY MEGSZŰNÉSÉÉRT; VAGY (5) BÁRMELY VÍRUSÉRT, TRÓJAI VÍRUSÉRT VAGY HASONLÓÉRT, AMELYET HARMADIK FÉL A PLATFORMRA VAGY AZON KERESZTÜL TOVÁBBÍTHAT. NEM SZAVATOLJUK, NEM TÁMOGATJUK, NEM GARANTÁLJUK, ÉS NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT, AMELYET HARMADIK FÉL HIRDET VAGY KÍNÁL A PLATFORMON, BÁRMELY HIPERLINKKEL ELLÁTOTT WEBOLDALON, VAGY BÁRMELY BANNERBEN VAGY EGYÉB REKLÁMBAN SZEREPLŐ WEBOLDALON VAGY MOBILALKALMAZÁSBAN, ÉS NEM VAGYUNK FELELŐSEK AZ ÖN ÉS HARMADIK FÉL TERMÉK- VAGY SZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÓK KÖZÖTTI TRANZAKCIÓK ELLENŐRZÉSÉÉRT. MINT BÁRMELY MÁS TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS BÁRMILYEN MÉDIUMON VAGY KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ MEGVÁSÁRLÁSAKOR, ÖNNEK A LEGJOBB BELÁTÁSA SZERINT ÉS ADOTT ESETBEN KELLŐ ÓVATOSSÁGGAL KELL ELJÁRNIA.

A felelősség korlátozása

A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN SEM MI, SEM IGAZGATÓINK, TISZTSÉGVISELŐINK, ALKALMAZOTTAINK VAGY ÜGYNÖKEINK NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET ÖNNEL VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉLLEL SZEMBEN SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYI, KÜLÖNLEGES VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEKÉRT, BELEÉRTVE AZ ELMARADT NYERESÉGET, BEVÉTELKIESÉST, ADATVESZTÉST VAGY EGYÉB, A PLATFORM HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATTAK MINKET AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. A JELEN DOKUMENTUMBAN FOGLALT ELLENKEZŐ ÉRTELMŰ RENDELKEZÉSEK ELLENÉRE AZ ÖNNEL SZEMBENI FELELŐSSÉGÜNK BÁRMILYEN OKBÓL ÉS A KERESET FORMÁJÁTÓL FÜGGETLENÜL MINDENKOR AZ ÖN ÁLTAL AZ IGÉNYT KIVÁLTÓ ESEMÉNYT MEGELŐZŐ HÁROM (3) HÓNAPOS IDŐSZAK ALATT NEKÜNK KIFIZETETT ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK, HA VOLT ILYEN. BIZONYOS ÁLLAMI VAGY NEMZETI TÖRVÉNYEK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK KORLÁTOZÁSÁT, ILLETVE BIZONYOS KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. HA EZEK A TÖRVÉNYEK VONATKOZNAK ÖNRE, ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK VAGY KORLÁTOZÁSOK EGY RÉSZE VAGY EGÉSZE NEM VONATKOZIK ÖNRE, ÉS TOVÁBBI JOGAI LEHETNEK.

Kártalanítás

Ön vállalja, hogy megvéd kártalanít és mentesít minket, beleértve leányvállalatainkat, kapcsolt vállalatainkat, valamint valamennyi tisztviselőnket, alkalmazottunkat és ügynökünket minden veszteséggel, kárral, felelősséggel, követeléssel vagy igénnyel szemben, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat és költségeket, amelyeket bármely harmadik fél támaszt: (1) az Ön Hozzájárulásai vagy Beküldött anyagai; (2) a Platform Ön általi használata; (3) a jelen Feltételek megsértése az Ön részéről; (4) a jelen Feltételekben foglalt nyilatkozatok és szavatosságvállalások megszegése az Ön részéről; (5) harmadik fél jogainak megsértése, beleértve, de nem kizárólagosan a szellemi tulajdonjogokat; vagy (6) a Platform bármely más felhasználójával szemben, akivel a Platformon keresztül kapcsolatba lépett, Ön által elkövetett bármilyen káros cselekmény. A fentiek ellenére, hacsak az alkalmazandó jog nem tiltja, fenntartjuk a jogot, hogy az Ön költségére átvegyük a kizárólagos védekezést és ellenőrzést bármely olyan ügyben, amely miatt Ön köteles kártalanítani minket, és Ön beleegyezik, hogy Ön saját költségén együttműködik az ilyen igények védelmében. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy értesítsük Önt minden olyan követelésről, keresetről vagy eljárásról, amely a jelen kártalanítás tárgyát képezi, amint tudomást szereztünk róla.

Elektronikus kommunikáció, tranzakciók és aláírások

A Platform meglátogatása, az e-mailek küldése és az online űrlapok kitöltése elektronikus kommunikációnak minősül. Ön beleegyezik az elektronikus kommunikáció fogadásába, és elfogadja, hogy minden olyan megállapodás, értesítés, tájékoztatás és egyéb kommunikáció, amelyet elektronikus úton, e-mailben és a Platformon keresztül nyújtunk Önnek, megfelel minden olyan jogi követelménynek, amely szerint az ilyen kommunikációnak írásban kell történnie. ÖN EZENNEL HOZZÁJÁRUL AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSOK, SZERZŐDÉSEK, MEGRENDELÉSEK ÉS EGYÉB NYILVÁNTARTÁSOK HASZNÁLATÁHOZ, VALAMINT AZ ÁLTALUNK VAGY A PLATFORMON KERESZTÜL KEZDEMÉNYEZETT VAGY VÉGREHAJTOTT TRANZAKCIÓKRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉSEK, IRÁNYELVEK ÉS NYILVÁNTARTÁSOK ELEKTRONIKUS KÉZBESÍTÉSÉHEZ. Ön ezennel lemond minden olyan jogról vagy követelményről, amely bármely állam bármely jogszabálya alapján eredeti aláírást vagy nem elektronikus nyilvántartások átadását vagy megőrzését, valamint a fizetési tranzakciók elektronikus úttól eltérő módját írja elő.

Egyébek

A jelen Feltételek és az általunk a Platformon vagy a Platformmal kapcsolatban közzétett szabályzatok vagy működési szabályok képezik a teljes megállapodást és megegyezést Ön és köztünk. A jelen Feltételekben részünkre biztosított bármely jog vagy rendelkezés gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem minősül az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak. A jelen Feltételek a törvény által megengedett legteljesebb mértékben érvényesek. Jogaink és kötelezettségeink bármelyikét vagy egészét bármikor átruházhatjuk másokra. Nem vállalunk felelősséget és nem vagyunk felelősek semmilyen veszteségért, kárért, késedelemért vagy mulasztásért, amelyet bármilyen, rajtunk kívül álló ok okoz. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az adott rendelkezés vagy rendelkezésrész a jelen Feltételekből leválaszthatónak minősül, és nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát. A jelen Feltételek vagy a Platform használata következtében Ön és köztünk nem jön létre közös vállalkozás, partnerség, munkaviszony vagy ügynöki kapcsolat. Az alkalmazandó jogszabályok által tiltott esetek kivételével Ön elfogadja, hogy a jelen Feltételek irányunkban nem részrehajlók pusztán amiatt, mert a Feltételeket mi készítettük. Ön ezennel lemond minden olyan védekezésről, amely a jelen Feltételek elektronikus formáján és a jelen Feltételek aláírásának hiányán alapul.

Kapcsolatfelvétel

A Platformmal kapcsolatos panaszok megoldása vagy a Platform használatával kapcsolatos további információkért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a [email protected] címen.

EGT LAKOSOK - KIEGÉSZÍTŐ FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Utolsó frissítés: 2022. július 12.

Platformunkat és szolgáltatásainkat az Európai Unión belül kínáljuk. Ezek a kiegészítő felhasználási feltételek akkor vonatkoznak Önre, ha Ön az Európai Unió lakosa (“EU-kiegészítő feltételek”). Ezért, ha Ön az Európai Unióban lakik, az általános Feltételek és a jelen EU-kiegészítő feltételek alkalmazandók. Ha a Feltételek és a jelen EU-kiegészítő feltételek között bármilyen ellentmondás van, és a jelen EU-kiegészítő feltételek vonatkoznak Önre, akkor a jelen EU-kiegészítő feltételek az irányadóak.

Eltérő rendelkezés hiányában a jelen EU-kiegészítő feltételekben szereplő fogalmak jelentése megegyezik a Feltételekben használt fogalmakkal. Az Ön felhasználói fiókjának létrehozása előtt a jelen Feltételek szövegét elektronikusan a Platformon keresztül bocsátjuk az Ön rendelkezésére oly módon, hogy azt Ön könnyen tárolhassa tartós adathordozón.

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor változtassuk vagy módosítsuk a Feltételeket vagy a jelen EU-kiegészítő feltételeket. A változásokról azok hatálybalépése előtt tájékoztatjuk Önt. Ha a változások hatálybalépése után továbbra is használja a Platformot, akkor úgy tekintjük, hogy Ön megismerte és elfogadta a Feltételek vagy EU-kiegészítő feltételek módosításait.

** Szellemi tulajdonjogok

Szellemi tulajdonjogok: minden jelenlegi és jövőbeni Szellemi Tulajdonjog, a világ bármely pontján, a Platformmal kapcsolatban, amely most vagy a jövőben a mi és/vagy licencadóink tulajdonában van, beleértve a szerzői jogokat, adatbázisjogokat, védjegyjogokat, formatervezési mintajogokat, kereskedelmi névhez fűződő jogokat, domain névhez fűződő jogokat, szabadalmi jogokat, üzleti titokjogokat, valamint az íratlan jog szerinti hasonló jogokat, például a szolgai utánzással kapcsolatos jogokat.

Feltéve, hogy Ön jogosult a Platform használatára, Ön kizárólag a fiókja teljesítése céljából korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható és allicencbe nem adható engedélyt kap a Platformhoz való hozzáférésre és annak használatára, valamint a Tartalom bármely olyan részének letöltésére vagy kinyomtatására, amelyhez Ön szerződésszerűen hozzáférést szerzett, amely engedély kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra terjed ki. Fenntartunk minden olyan jogot, amelyet kifejezetten nem biztosítottunk Önnek a Platformmal, a Tartalommal és a Védjegyekkel kapcsolatban. Ez a licenc az Ön felhasználói fiókja lézésének időtartamára szól, és Ön ezennel elfogadja ezt a licencet. Mindig jogosultak vagyunk arra, hogy ezt a licencet egyoldalúan, idő előtt és azonnali hatállyal megszüntessük, anélkül, hogy Önnek ezért bármilyen jogcímen ellentételezést kellene fizetnünk.

Ön mentesít bennünket azon vesztesége alól, amelyeket a Platformmal kapcsolatos Szellemi Tulajdonjognak az Ön részéről történt megsértése okoz. Ön megtéríti nekünk a Szellemi Tulajdonjogok megsértése miatt felmerült valamennyi költséget és veszteséget, beleértve a jogi tanácsadás költségeit is. Ön saját költségén intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy korlátozza a felmerülő költségek és/vagy a minket ért veszteség mértékét.

** Díjak és fizetés

Ha úgy határozzuk meg, hogy a díjainkra adók, például forgalmi adó, vagy egyéb díjak vonatkoznak, a Platformon történő vásárlás ára a megrendelési folyamat során tartalmazza ezeket az adókat és/vagy díjakat. Ha az Ön vásárlása ismétlődő díjfizetéssel jár, akkor lehetősége van arra, hogy megadja nekünk a jogot, hogy a fizetést beszedési megbízás útján bonyolítsuk. Ebben az esetben a a díjat ismétlődő alapon szedjük be, anélkül, hogy minden egyes ismétlődő beszedés előtt előzetes jóváhagyást kérnénk Öntől, mindaddig, amíg Ön nem értesít minket a szolgáltatás lemondásáról.

** Elállási jog

A digitális szolgáltatások és a kapcsolódó digitális termékek megvásárlását követően az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy 14 napon belül indoklás nélkül felmondja a szerződést. Ebben az esetben az Ügyfélnek vissza kell téríteni a kifizetett költségeket. Ez a visszafizetés csak azokra a Digitális Szolgáltatásokra és/vagy Digitális Termékekre vonatkozik, amelyeket az Imkey még nem adott át. Az Imkey visszatarthatja a költségeket azon napokra vonatkozóan, amikor az Ügyfél a Digitális Szolgáltatásokat és/vagy Digitális Termékeket igénybe tudta venni.

A 7 napos próbaelőfizetés megkötésekor a próbaelőfizetés időtartamára pénzvisszafizetési garancia jár. A 7 napos próbaelőfizetés végén a prémium előfizetés automatikusan megújul 4 hétre 12,95 €-ért. Ezen előfizetés keretében a 7 napos próbaidőszak után az Ügyfélnek joga van további 7 napra felmondani a szerződést. Ezen túlmenően az Ügyfél havonta felmondhatja a folyamatos prémium előfizetést.

Nem vállalunk felelősséget: a) a Platform és/vagy szolgáltatásaink teljesítésével kapcsolatos félreértések, hibák vagy mulasztások miatt, amennyiben ezeket az Ön cselekedetei okozzák vagy azok következményei, például a teljes, megbízható, helyes és világos adatok, vagy ezek időben történő megadásának elmulasztása; b) az Ön által vagy az Ön nevében megbízott harmadik felek hibái vagy mulasztásai miatt; c) harmadik felek által a Platformon elhelyezett információk. Felelősségünk csak a nekünk betudható közvetlen károkért vagy veszteségekért merülhet fel. Kizárt a felelősségünk a közvetlen károkon és/vagy veszteségeken kívüli bármilyen (pénzügyi) kárért vagy veszteségért, például közvetett károkért vagy veszteségekért, beleértve, de nem kizárólagosan a következményi károkat vagy veszteségeket, az elmaradt hasznot, az ellopott, hozzáférhetetlenné vált, megcsonkított, megsemmisült vagy elveszett (személyes) adatok vagy anyagok által okozott károkat vagy veszteségeket, az elmaradt megtakarításokat, az üzletmenet megszakadásából eredő veszteségeket, valamint a biztonsági szivárgás, biztonsági rés vagy kiberbűnözés miatt bekövetkezett vagy abból eredő károkat vagy veszteségeket. A súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés esetét kivéve, az összesített felelősségünk a szolgáltatásainkból és/vagy a Platformból eredő, vagy egyébként a jelen Feltételekből eredő vagy azokkal összefüggésben keletkező károkért vagy veszteségekért az Ön által nekünk fizetett díjakkal megegyező összegre korlátozódik.

** Vis maior

Vis maior esetén nem vagyunk kötelesek teljesíteni semmilyen kötelezettségünket, beleértve a jogszabályban előírt és/vagy vállalt garanciális kötelezettségeket is. Továbbá nem vagyunk felelősek az Önt vis maior következtében ért károkért. Az érdekkörünkben bekövetkező vis maior nem kizárólagosan magában foglalja: a) ha olyan beszállítók, akiktől függünk, nem teljesítik a kötelezettségeiket; b) harmadik féltől származó hibás áruk, berendezések, szoftverek vagy anyagok; c) járványok és világjárványok; d) ha a hálózatunk olyan okokból áll le, amelyekért nem vagyunk felelősek, beleértve - de nem kizárólagosan - kibertámadást vagy (D)DoS-támadást bármilyen formában, vagy az internetforgalomban bekövetkező hibát, hardver- vagy szoftverproblémákat vagy bármilyen más külső okot; e) a Platform karbantartása, amely megszakításokat, késéseket vagy hibákat eredményez; f) kormányzati intézkedések, beleértve a pénzügyi szabályozást és a jogalkotást; g) sztrájkok, kényszerű üzembezárások, zavargások és minden más, harmadik fél által okozott zavar és/vagy akadályoztatás, amely akadályoz minket; h) egy vagy több, nehezen pótolható munkavállaló betegsége; i) áramkimaradás, az internet, az adathálózat vagy a távközlési eszközök meghibásodása; vagy j) bármely más, általunk nem befolyásolható ok.

** Vitarendezés

Az Ön és mi közöttünk felmerülő minden követelésre, jogvitára vagy egyéb jogi eljárásra, beleértve, de nem kizárólagosan az olyan követeléseket vagy jogvitákat, amelyek bármilyen módon kapcsolódnak a Feltételekhez, az EU Kiegészítő Feltételekhez, vagy Ön részéről a Platformhoz való hozzáféréséhez vagy használatához, vagy azokból erednek, Hollandia joga az irányadó.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének alkalmazását a Feltételek és a jelen EU-kiegészítő feltételek kifejezetten kizárják.

Amennyiben Ön a jelen rendelkezés írásbeli felhívásától számított egy hónapon belül – írásban – nem nyilatkozik arról, hogy az Ön választása szerint a jogvitát a törvény szerint illetékes bíróság rendezze, minden követelés, jogvita vagy egyéb jogi eljárás elbírálására kizárólag a holland, amszterdami székhelyű bíróságokok rendelkeznek hatáskörrel, illetve illetékességgel.

** Panaszok

A Platformmal kapcsolatos panaszok megoldása érdekében kérjük, hogy ésszerű időn belül vegye fel velünk a kapcsolatot, miután észlelte vagy észlelhette volna a problémát a [email protected] oldalon. Mi ésszerű időn belül válaszolunk.

USA LAKOSOK - KIEGÉSZÍTŐ FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Utolsó frissítés: 2022 július 12.

Ezek a kiegészítő felhasználási feltételek az Ön számára, ha Ön az Egyesült Államokban lakik (“USA kiegészítő feltételek”). Ezért, ha Ön az Egyesült Államokban lakik, mind a Felhasználási feltételek, mind a jelen USA kiegészítő feltételek alkalmazandók. Ha a Felhasználási feltételek és az Egyesült Államok kiegészítő feltételei között bármilyen ellentmondás van, és az Egyesült Államok kiegészítő feltételei vonatkoznak Önre, akkor az Egyesült Államok kiegészítő feltételei az irányadóak.

** Szerzői jogok megsértése

Ha úgy véli, hogy a Platformon vagy azon keresztül elérhető bármely anyag sérti az Ön tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló szerzői jogokat, kérjük, haladéktalanul értesítsen minket az alábbiakban megadott elérhetőségeken (“Értesítés”). A bejelentés egy példányát elküldjük annak a személynek, aki a bejelentésben szereplő anyagot közzétette vagy tárolta. A digitális millenniumi szerzői jogi törvény (17 U.S.C. § 512) (DMCA) online szerzői jogi jogsértésért való felelősség korlátozásáról szóló törvényének megfelelően az Értesítésnek lényegében a következőket kell tartalmaznia:

 • Az Ön fizikai vagy elektronikus aláírása;
 • a szerzői joggal védett mű azonosítása, amelyet Ön szerint megsértettek;
 • a Platformon található azon anyag azonosítása, amely Ön szerint sérti a szerzői jogokat, kellően pontos módon, hogy megtaláljuk az anyagot;
 • az Ön elérhetőségi adatait, beleértve az Ön nevét, levelezési címét, telefonszámát és - ha van - e-mail címét;
 • nyilatkozat arról, hogy jóhiszeműen úgy véli, hogy a szerzői joggal védett anyag felhasználását a szerzői jog tulajdonosa, annak képviselője vagy a törvény nem engedélyezi;
 • nyilatkozatot arról, hogy az értesítésben szereplő információk pontosak; és
 • hamis tanúzás terhe mellett tett nyilatkozat arról, hogy Ön a szerzői jog tulajdonosa, vagy jogosult a szerzői jog tulajdonosának nevében eljárni.

Ha nem tesz eleget ezeknek a követelményeknek, az értesítés nem biztos, hogy érvényes. Ha Ön tudatosan hamisan állítja, hogy a Platformon található anyagok szerzői jogot sértenek, a DMCA 512(f) szakasza alapján kártérítési felelősségre vonható, beleértve a költségeket és az ügyvédi díjakat is. Ha tehát nem biztos abban, hogy a Platformon található vagy a Platform által linkelt anyagok sértik az Ön szerzői jogait, először fontolja meg, hogy ügyvédhez forduljon. Az Egyesült Államok kormányának jogai

Szolgáltatásaink a Szövetségi Beszerzési Szabályzat (“FAR”), 48 C.F.R. § 2.101 meghatározása szerinti “kereskedelmi cikkek”. Ha szolgáltatásainkat a Védelmi Minisztériumon (“DOD”) kívüli bármely ügynökség vagy annak nevében szerzik be, szolgáltatásainkra a jelen Feltételek feltételei vonatkoznak a 48 C.F.R. § 12.212 (számítógépes szoftverek esetében) és a 48 C.F.R. § 12.211 (műszaki adatok esetében) szerint. Amennyiben szolgáltatásainkat a Védelmi Minisztérium bármely szerve vagy annak nevében szerezték be, szolgáltatásainkra a jelen Feltételek a Defense Federal Acquisition Regulation (“DFARS”), 48 C.F.R. § 227.7202-3 szerint vonatkoznak. Ezen felül a Védelmi Minisztérium által beszerzett műszaki adatokra a 48 C.F.R. 252.227-7015 § vonatkozik. Ez az amerikai kormányzati jogokra vonatkozó záradék minden más FAR, DFARS vagy egyéb olyan záradék vagy rendelkezés helyébe lép, amely a számítógépes szoftverekkel vagy műszaki adatokkal kapcsolatos kormányzati jogokat szabályozza a jelen feltételek szerint, és ezek helyébe lép.

Resume.io // Imkey BV
van Coothplein 39a
4811 ND Breda, Hollandia
Kereskedelmi Kamarai Azonosító: 60887737
Adószám: NL854104379B01

Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása, valamint az elemzések és a marketing eredmények érdekében sütiket használ. Weboldalunk használatával elfogadja Süti Irányelvek és Adatvédelmi Irányelvek dokumentumainknak megfelelő sütiket.
Sütik elfogadása